Volg ons op Instagram

 

Wist je al dat we ook aanwezig zijn op Instagram? Hier posten we leuke weetjes, lekkere recepten en inspirerende beelden... Bovendien krijg je er ook een kijkje achter de schermen van SPAR!

 

Op deze manier willen we jouw dag iets mooier maken. Zoals bijvoorbeeld met deze actie, want... 

 

Bij 500 volgers geven we 3 aankoopbonnen ter waarde van € 50 weg! 

=> Ontdek SPAR.be op Instagram

 

En wanneer jij jouw foto’s tagt met #lekkerspar, dan weet je zeker dat wij jouw post zullen zien.
Natuurlijk geven wij jou dan een like! 

 

 

 

 

Voorwaarden

1. De organisator 
De organisator, Lambrechts NV gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 met ondernemingsnummer BE 0439.130.282 (hierna “de organisator”) organiseert een wedstrijd, die zal plaatsvinden volgens de regels vervat in dit reglement. 
2. Soort wedstrijd 
Deze wedstrijd bestaat uit het liken van de account SPAR.be op Instagram. Deze loopt vanaf donderdag 6 april tot het moment waarom de 500 likes op de betreffende account zijn behaald, of tot en met 31 mei 2017 om 23:59. 
3. Rechtmatige deelnemers 
Deelname is alleen mogelijk door middel van het liken van de Instagram account SPAR.be. Iedereen die in België woonachtig is, kan deelnemen aan de actie. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in België of zonder verblijfplaats in België.
4. Prijzen 
Te winnen in het kader van deze actie: 
3x waardebon van elk € 50, te besteden in een SPAR- of SPAR Express-winkel aangesloten bij Lambrechts NV. Deelnemende winkelpunten: http://spar.be/nl/winkelpunten. 
5. De toekenning van de prijzen 
Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de organisator niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft organisator het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer. Deelnemers die geen bericht ontvangen, hebben geen prijs gewonnen.
De winnaars zullen de prijs kunnen ophalen in de SPAR of SPAR Express-winkel die zij opgeven nadat ze door de organisator gecontacteerd worden over winst. Indien een prijs buiten de schuld van de organisator niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs. 
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars.
Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of voor andere prijzen. Bij verlies worden zij niet vervangen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 
6. Algemene bepalingen over het verloop van de wedstrijd 
Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze wedstrijd plaatsvinden.
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de organisator tevens dit reglement aanpassen waar nodig.
7. Aansprakelijkheid 
De organisator van deze wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt. 
De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.
8. Privacy en recht op afbeelding 
Deelnemers aan deze wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd, zullen worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
De deelnemer heeft op elk tijdstip het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisator via het volgende e-mailadres: info@spar.be
Wie aan de wedstrijd deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens en afbeelding voor promotiedoeleinden gebruikt worden door de organisator gedurende tien jaar na het afsluiten van de wedstrijd. 
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Het huidige reglement en de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats.